Πρώτη πράξη Αλβανίας με στόχο την ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων

Για πρώτη φορά η Αλβανία δείχνει να συνειδητοποιεί πως η πολιτική των προκλήσεων έναντι της Ελλάδας δεν μπορεί να έχει χρήσιμα αποτελέσματα για την ίδια, μιας και η αποδοχή της ως μέλος του ΝΑΤΟ, λανθασμένα είχε δημιουργήσει την υπόθεση ότι επίκειται και η υποδοχή της στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό και φοβούμενη ότι οι κινήσεις της γειτονικής της πΓΔΜ για εξεύρεση λύσης στο ζήτημα του ονόματος ενδέχεται σύντομα να την αφήσουν έξω από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο, αποφάσισε να προβεί σε κινήσεις «καλής θέλησης» προκειμένου να καλύψει τα μεγάλα κενά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και δη αυτές που αφορούν το πεδίο της πολιτικής καλής γειτονίας».

Σαν πρώτο στάδιο αυτής της πολιτικής (αν αυτή εξακολουθήσει να λειτουργεί και δεν ανατραπεί από τις λαϊκίστικες ανάγκες του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος) αποφασίστηκε να υλοποιηθεί το πάγιο Ελληνικό αίτημα των τελευταίων 25 χρόνων για οργανωμένη ταφή, με τιμές, των Ελλήνων ηρώων –στρατιωτών , που έπεσαν στις μάχες του Ελληνό-Ιταλικού πολέμου του 1940.

Να υπογραμμιστεί ότι για το θέμα έχουν ξεκινήσει εκστρατεία οι Τσάμηδες που με το μικρό κόμμα που έχουν ζητούν να μην πραγματοποιηθεί η απόφαση της κυβέρνησης.

Χθες, ωστόσο, λήφθηκε η σχετική, πρώτη απόφαση, που θα πρέπει να έχει συνέχεια, την οποία δημοσιεύουμε στη συνέχεια.

Ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν στις πρόσφατες συνομιλίες της Κρήτης, έχει δοεθεί υπόσχεση και ποια για αποδοχή Αλβανικών θέσεων από την Αθήνα.

Απόφαση Αλβανικής Κυβέρνησης  για το κοιμητήριο  στο χωριό Βουλιαράτες Δερόπολης

Η Αλβανική Κυβέρνηση στη σημερινή  συνεδρίασή της, 20 Δεκεμβρίου 2017, έλαβε εκτός των άλλων, και Απόφαση που αφορά το κοιμητήριο των Ελλήνων στρατιωτών του Ε – Ι πολέμου του 1940-41, στο χωριό Βουλιαράτες  του Δήμου Δερόπολης. Παραθέτουμε στη συνέχεια το κείμενο της Απόφασης, όπως αυτό αναρτήθηκε προ ολίγου στην επίσημη ιστοσελίδα της Αλβανικής Κυβέρνησης :

​ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ» ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΈΠΕΣΑΝ ΣΤΟΝ  Ε – Ι ΠΟΛΕΜΟ  1940 – 41, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ.

Βάσει του άρθρου 100 του Συντάγματος, της ΄΄ Συμφωνίας Συνεργασίας  ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Αλβανικής  Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας  για την αναζήτηση, εκταφή, ταυτοποίηση και ταφή των Ελλήνων στρατιωτών  που έπεσαν στην Αλβανία  στη διάρκεια του Ε – Ι πολέμου  του 1940 – 41, και την  ανέγερσης χώρου ανάπαυσης γι΄αυτούς  εντός της αλβανικής επικράτειας ΄΄, η οποία επικυρώθηκε δια του υπ΄ αρ. 10256, ημερ. 25.3.2010 Νόμου ,  του  υπ αρ. 139/2015 Νόμου ΄΄ Περί τοπικής αυτοδιοίκησης ΄΄ , του υπ αρ. 115/2014  Νόμου  «Περί διοικητικής και εδαφικής διαίρεσης των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αλβανική Δημοκρατία » , τροποποιημένου,  και του άρθρου 3, εδαφίου δ του υπ αρ. 9220, ημερ. 15.04.2004 Νόμου «Περί διαχείρισης  της υπηρεσίας ενταφιασμού», τροποποιημένου,  μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Ενέργειας, του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Άμυνας και  του Υπουργούν Ευρώπης και Εξωτερικών,  το   Υπουργικό  Συμβούλιο

​ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ:

1.Τη χορήγηση του καθεστώτος «Ιστορικό Κοιμητήριο»  στο χώρο ανάπαυσης (νεκροταφείο)  των στρατιωτών που έπεσαν  στη διάρκεια του  Ε – Ι πολέμου του 1940 – 1941, που βρίσκεται στο χωριό Βουλιαράτες  του Δήμου  Δερόπολης.

  1. Η εφαρμογή της παρούσης Απόφασης ανατίθεται στο Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο για την Ευρώπη και Εξωτερικών και στο Δήμο Δερόπολης.

Η Απόφαση αυτή τίθεται αμέσως σε ισχύ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

​Ο  Πρωθυπουργός

​     Έντι  Ράμα

Please follow and like us: