Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει Τουρκία για Αιγαίο

Με καθυστέρηση αρκετών μηνών το Συμβούλιο της Ε.Ε. έδωσε την απάντησή της στη γραπτή ερώτηση που συνέταξε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος σχετικά με τις κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή, αλλά και τη στάση της Ένωσης απέναντι σε αυτές.

Το Ευρωπαικό υμβούλιο με την απάντησή του δίνει νέα, επιπλέον όπλα, στην Ελληνική διπλωματία που χειμάζει από τον εναγκαλισμό των Ν. Κοτζιά και Αλ. Τσίπρα.

Το Συμβούλιο τόνισε ότι αποτελεί πάγια θέση του ότι η Τουρκία πρέπει να δεσμευθεί κατηγορηματικά για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ενώ επεσήμανε ότι έχει ζητήσει μετ’ επιτάσεως από την Τουρκία να αποφεύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια στρεφόμενη κατά κράτους μέλους, καθώς και κάθε πηγή προστριβών ή πράξη που θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών.

Περαιτέρω, στην απάντησή του το Συμβούλιο σημειώνει πως έχει υπογραμμίσει όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα σύναψης διμερών συμφωνιών, καθώς και τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των φυσικών τους πόρων σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι έχει καταδικάσει απερίφραστα τις συνεχείς παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος και έχει υπογραμμίσει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Κύπρο και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η Τουρκία υποχρεούται να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας και να εξομαλύνει τις σχέσεις με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Τουρκία να σταματήσει τις ενέργειες που επιβουλεύονται την κυριαρχία της και να σεβαστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα να ερευνά και να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο.

Πρόσφατα, το Συμβούλιο εξέφρασε εκ νέου τις ανησυχίες του σχετικά με ενέργειες της Τουρκίας, μεταξύ άλλων, σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου στα συμπεράσματα της 26ης Ιουνίου 2018, στα οποία επισημαίνεται ότι η Τουρκία απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, το Συμβούλιο επισημαίνει ρητά ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ έχουν ουσιαστικά αδρανήσει και δεν μπορεί να εξεταστεί το άνοιγμα ή το κλείσιμο άλλων κεφαλαίων, ενώ δεν προβλέπονται περαιτέρω εργασίες για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, ως συνέπεια των ενεργειών της.

Please follow and like us: