Η Κλημεντίνη Διακομανώλη (προσωρινά) επικεφαλής της ΕΕ στην ΑΘήνα

Σε συνέχεια της συνταξιοδότησης του κ. Καρβούνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τους εσωτερικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού θα ορίσει σύντομα νέο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας.

Μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το διάδοχο του κ. Καρβούνη, η κα Κλημεντίνη Διακομανώλη θα ασκεί προσωρινά καθήκοντα Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας.

Η κυρία Διακομανώλη είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Τύπου της Αντιπροσωπείας από το 2015. Έχει υπηρετήσει στην ίδια θέση στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και μέχρι το 2009 καθώς και στις Γενικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας, Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας στις Βρυξέλλες από το 2002.

Είναι απόφοιτος της  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και υπηρέτησε ως Ακόλουθος Τύπου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, από το 1998.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακά στο Ποινικό Δίκαιο στη Γαλλία και με δικηγορική εμπειρία στην Αθήνα.

 

 

Please follow and like us: