ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Εξωτερικής Πολιτικής & Διεθνών Θεμάτων

Η ΕΕ δεν συζητά την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για "Τελωνιακή Ένωση" με Τουρκία

03/29/2017

Ioannis Dimitriadis

TAG CLOUD