ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Εξωτερικής Πολιτικής & Διεθνών Θεμάτων

Μετα την 4μερή Συμφωνία για τον EastMed παράδοση των οικοπέδων της Κυπριακής ΑΟΖ

04/05/2017

Βασισμένο σε ρεπορταζ του ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Κύπρου

TAG CLOUD