ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Εξωτερικής Πολιτικής & Διεθνών Θεμάτων

Ο Στάϊνμαγερ νέος Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας

02/13/2017

Ioannis Dimitriadis

TAG CLOUD