ΕΕ προς Άγκυρα: δώστε στοιχεία για τα χρήματα των προσφύγων!

Η Τουρκία αποκλείει την προσπάθεια της ΕΕ να εντοπίσει 1,2 δισ. Δολάρια σε μετρητά που δόθηκαν για προσφυγικά προγράμματα.

Οι Τούρκοι αξιωματούχοι αρνούνται να παράσχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορίες σχετικά με το εάν δαπανήθηκαν σωστά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ (1,2 δισ. Δολάρια) για βοήθεια που προορίζεται για πρόσφυγες.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας αρνήθηκε να παράσχει ονόματα, αριθμούς ταυτότητας και διευθύνσεις ατόμων που επωφελήθηκαν από δύο προγράμματα βοήθειας της ΕΕ.

Η κυβέρνηση ανέφερε τους νόμους που διέπουν την προστασία δεδομένων ως τον λόγο για την μη παροχή των πληροφοριών. Ωστόσο, είναι πολύ σπάνιο γεγονός ότι αρνούνται στοιχεία στο δικαστήριο της ΕΕ.

«Ούτε η (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή ούτε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τους δικαιούχους του έργου από την εγγραφή τους στην πληρωμή», ανέφερε το δικαστήριο στην έκθεση.

Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θα παράσχει στην Τουρκία βοήθεια 3 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από τα τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη δεσμευθεί, υπό τον όρο ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν σωστά. Η συμφωνία αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για να πεισθεί η Άγκυρα να σταματήσει τη ροή των προσφύγων στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «θα πρέπει να επιμείνει ώστε οι τουρκικές αρχές να χορηγήσουν στους εταίρους υλοποίησης των έργων υποστήριξης μετρητών, πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα, σχετικά με τους επιλέξιμους δικαιούχους», ανέφερε το δικαστήριο σε συστάσεις που περιγράφονται στην έκθεση.

Ωστόσο, δεν υπάρχει σύσταση για την περαιτέρω πορεία της έρευνας ενώ αναμένεται το ζήτημα να καταλήξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν διάκειται φιλικά στην Άγκυρα περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Please follow and like us: