Ευθύνη

Η ευθύνη για τα κείμενα που εμφανίζονται στο blog ανυπόγραφα είναι καθ’ ολοκληρία δική μας. Σε περίπτωση που εμφανίζονται με διαφορετική υπογραφή, την ευθύνη φέρει ο συγγραφέας τους.

Αντιθέτως από τα συχνά αναφερόμενα από την «εξουσία», οι ευθύνες των αποφάσεων και πράξεων που παρουσιάζονται, σχολιάζονται ή δέχονται κριτική, βαρύνουν τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις που τις έχουν λάβει και τις έχουν φέρει ή δεν έχουν φέρει εις πέρας.